Мūsų informacijos saugumo valdymo sistema sertifikuota pagal ISO/IEC 27001 standartą

Atominių elektrinių saugumo sistemas kurianti ir diegianti bendrovė „Baltijos informacinės sistemos“ tapo viena iš nedaugelio Lietuvos įmonių, turinčių sertifikatą, patvirtinantį, kad įmonė atitinka ypač aukštą tarptautinį informacijos saugumo valdymo standartą ISO/IEC 27001.

 

Įvairiose pasaulio šalyse jau dirbanti bendrovė tikisi, kad šis pasiekimas dar labiau padidins jos konkurencingumą rinkoje.

 

Įmonėje įdiegta standarto reikalavimus atitinkanti informacijos saugumo valdymo sistema garantuoja, kad bendrovėje yra užtikrinamas informacijos vientisumas, patikimumas ir konfidencialumas. Tai reiškia, kad informacija su kuria dirba įmonė yra patikrinta, ja galima pasitikėti ir kad informacija nenutekės trečiosioms šalims.

 

„Turėdama šį sertifikatą įmonė gali dirbti su „jautriais“ duomenimis. Tai yra vienas iš reikalavimų kuriant valstybinius, žinybinius registrus ir panašias sistemas. Atominės energetikos srityje tai, žinoma, irgi labai svarbu“, – sako „Baltijos informacinių sistemų“ generalinis direktorius Kastytis Butkus.

 

Informacijos saugos valdymo sistema ne tik garantuos įmonės ir jos klientų informacijos saugumą, bet ir padės pagerinti darbuotojų darbo našumą bei padidinti jos konkurencingumą rinkoje.

 

„Tikimės, kad per trejus metus įmonės darbo našumas padidės 25 procentais, o tai savo ruožtu prisidės ir prie įmonės konkurencingumą rinkoje didinimo. Per šį laikotarpį taip pat planuojamas 15,7 proc. įmonės apyvartos ir 67,7 proc. įmonės eksporto didėjimas“, – pasakojo K. Butkus.

 

Įmonės kokybės vadybos sistema, naudojama kasdieninėje įmonės veikloje, sertifikuota pagal ISO9001 reikalavimus dar 2005 metų vasario mėnesį.

 

„Ateityje planuojame išplėsti ISO9001 pagal „TickIT“ schemą, kuri rodo, kad įmonės vadybos sistema atitinka būtent programinės įrangos kokybės geriausios praktikos reikalavimus“, – planais dalijosi „Baltijos informacinių sistemų“ generalinis direktorius.

2000 m. įkurta bendrovė „Baltijos informacinės sistemos“ daugiausia dirba su Rusijos atominėmis elektrinėmis, tačiau turi klientų ir JAV bei D. Britanijoje. Vienas iš didžiausių įmonės projektų šiais metais – Armėnijos AE modernizavimas.

UAB “Baltijos informacinės sistemos” vykdo mokslinius tyrimus, padėsiančius kurti naujas automatizuotas saugyklas

UAB „Baltijos informacinės sistemos“ šiuo metu vykdo ES lėšomis finansuojamą projektą, kurio pagrindinis tikslas – atlikti mokslinius tyrimus, kurie padėtų kuriant naują automatizuotą įvairių medžiagų saugyklų ir sandėlių valdymo sistemą.

„Lietuvai, kaip atominę energiją naudojančiai valstybei, ketinančiai statyti naują šio tipo elektrinę, šie tyrimai yra reikalingi, nes patikimas radioaktyvių atliekų saugojimas yra labai svarbus“, – sako „Baltijos informacinių sistemų“ generalinis direktorius Kastytis Butkus.

Bendrovės vykdomo projekto pagal priemonę „Idėja LT“ pilnas pavadinimas – „Moksliniai tyrimai, skirti programinės įrangos, susijusios su technologinių saugyklų valdymo sistemomis, kūrimo bei panaudojimo verslo sektoriuose galimybėms identifikuoti“.

Projekto tikslas – atlikti mokslinius tyrimus kuriant naują technologinių saugyklų valdymo sistemą, orientuotą į radioaktyvių medžiagų saugyklų valdymą su galimybe adaptuoti ir naudoti kitose pramonės šakose.

Projekto uždaviniai: atlikti techninę galimybių studiją rengiantis MTEP veikloms, kurių metu bus kuriamas naujas produktas.

„Nors šiuo metu kuriama daug atsinaujinančios energijos jėgainių, tačiau vis daugiau statoma ir naujų atominių elektrinių, nes tai yra viena iš mažiausiai teršiančių aplinką elektros energijos gamybos rūšių. Visgi jų sunaudoto kuro radioaktyvios atliekos turi būti tinkamai palaidotos darant kuo mažesnį poveikį aplinkai“, – sako K. Butkus.

UAB „Baltijos informacinės sistemos“ – didelę patirtį branduolinės energetikos įmonių technologinių procesų valdymo srityje turinti įmonė, siekia atlikti MTEP veiklas kuriant naują universalią radio dažnio identifikavimo žymių principu pagrįstą technologinių saugyklų valdymo sistemą.

Sistema būtų orientuota į radioaktyvių medžiagų saugyklų valdymą su galimybe ją adaptuoti ir naudoti kitose pramonės šakose. Atlikus techninę galimybių studiją būtų identifikuotos mokslinių tyrimų kryptys, kurios nustatytų programinės įrangos, skirtos technologinių saugyklų valdymui, tobulinimo bei pritaikymo galimybes.

BIS dalyvauja tarptautiniame branduolinės energetikos objektų gyvenimo ciklo valdymo forume

Birželio 15-17 dienomis UAB “Baltijos informacinės sistemos” dalyvauja tartautiniame branduolinės energetikos objektų gyvenimo ciklo valdymo forume. Daugiau apie forumą (rusų kalba)…

UAB „Baltijos informacinės sistemos“ įdiegė informacijos saugos valdymo sistemą

 

Informacinis pranešimas

2011 m. vasario 4 d.

 

ES parama UAB „Baltijos informacinės sistemos“ informacijos apsaugai

UAB „Baltijos informacinės sistemos” (BIS) – nuo 2000 m. sėkmingai dirbanti ir sparčiai besivystanti Informacinių Technologijų įmonė, įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Informacijos saugos valdymo sistemos, atitinkančios tarptautinio standarto ISO 27001 keliamus reikalavimus, diegimas UAB “Baltijos informacinės sistemos“. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Procesas LT“, kuri dalinai finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tikslas - užtikrinti UAB “Baltijos informacinės sistemos” konkurencingumo didinimą tenkinant papildomus organizacijos vartotojų keliamus reikalavimus (informacijos saugumo užtikrinimą). Šį tikslą planuojama pasiekti vykdant tokias veiklas kaip:

  1. Procesų optimizavimas bei saugumo organizavimo planavimas;
  2. Informacijos apsaugos dokumentacijos (politikos, procedūrų ir vadovo) paruošimas;
  3. Vidaus auditas, koregavimo veiksmai ir vadovybinės analizės atlikimas.

Projekto įgyvendinimo metu įdiegta informacijos saugos valdymo sistema padės pagerinti darbuotojų darbo našumą, užtikrins klientams, jog organizacija ypatingai rūpinasi tiek savo, tiek ir klientų informacijos apsauga. Kadangi tarptautinis standartas ISO 27001 apibendrina geriausią pažangių pasaulinių organizacijų patirtį informacijos saugos srityje ir yra orientuotas tiek į tinkamų vadybinių, tiek ir į tinkamų technologinių priemonių taikymą, galima būtų teigti, jog vadybos sistemos diegimas atsižvelgiant į šio tarptautinio standarto reikalavimus būtų pati geriausia priemonė užtikrinti informacijos apsaugą. Be to, projekto metu taikant inovatyvius procesų valdymo modelius siekiama valdymo efektyvumą bei tobulinimą išreikšti ciklišku procesu, kuris užtikrintų nuolatinį tobulinimą naudojant duomenų analizę ir inicijuojant tiesioginius pokyčius.

Įdiegus informacijos apsaugos valdymo sistemą būtų užtikrinta konfidencialių vartotojų duomenų, konfidencialios BIS informacijos apsauga, būtų išvengta daugelio įvairių grėsmių, siekiant užtikrinti komercinės veiklos nepertraukiamumą, kiek galima sumažinti komercinės veiklos nuostolius ir kiek galima padidinti investicijų pelną bei komercinės veiklos galimybes.

Tikimasi, kad per tris metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos įmonės darbo našumas padidės 25 procentais, kas savo ruožtu didins įmonės konkurencingumą rinkoje. Taip pat per tris metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos planuojamas 15,7 proc. įmonės apyvartos ir 67,7 proc. įmonės eksporto didėjimas.

 

Projekto įgyvendinimui skiriama iki 80.000 Lt. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojama iki 50% projekto išlaidų. Likusią projekto išlaidų dalį įsipareigoja skirti projekto vykdytojas UAB „Baltijos informacinės sistemos”.

 

 

Daugiau informacijos teirautis:

 

UAB „Baltijos informacinės sistemos“
Energetikų g. 16
LT-31138 Visaginas, Lietuva

info@bis.lt