UAB „Baltijos informacinės sistemos“ įdiegė informacijos saugos valdymo sistemą

 

Informacinis pranešimas

2011 m. vasario 4 d.

 

ES parama UAB „Baltijos informacinės sistemos“ informacijos apsaugai

UAB „Baltijos informacinės sistemos” (BIS) – nuo 2000 m. sėkmingai dirbanti ir sparčiai besivystanti Informacinių Technologijų įmonė, įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Informacijos saugos valdymo sistemos, atitinkančios tarptautinio standarto ISO 27001 keliamus reikalavimus, diegimas UAB “Baltijos informacinės sistemos“. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Procesas LT“, kuri dalinai finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tikslas - užtikrinti UAB “Baltijos informacinės sistemos” konkurencingumo didinimą tenkinant papildomus organizacijos vartotojų keliamus reikalavimus (informacijos saugumo užtikrinimą). Šį tikslą planuojama pasiekti vykdant tokias veiklas kaip:

  1. Procesų optimizavimas bei saugumo organizavimo planavimas;
  2. Informacijos apsaugos dokumentacijos (politikos, procedūrų ir vadovo) paruošimas;
  3. Vidaus auditas, koregavimo veiksmai ir vadovybinės analizės atlikimas.

Projekto įgyvendinimo metu įdiegta informacijos saugos valdymo sistema padės pagerinti darbuotojų darbo našumą, užtikrins klientams, jog organizacija ypatingai rūpinasi tiek savo, tiek ir klientų informacijos apsauga. Kadangi tarptautinis standartas ISO 27001 apibendrina geriausią pažangių pasaulinių organizacijų patirtį informacijos saugos srityje ir yra orientuotas tiek į tinkamų vadybinių, tiek ir į tinkamų technologinių priemonių taikymą, galima būtų teigti, jog vadybos sistemos diegimas atsižvelgiant į šio tarptautinio standarto reikalavimus būtų pati geriausia priemonė užtikrinti informacijos apsaugą. Be to, projekto metu taikant inovatyvius procesų valdymo modelius siekiama valdymo efektyvumą bei tobulinimą išreikšti ciklišku procesu, kuris užtikrintų nuolatinį tobulinimą naudojant duomenų analizę ir inicijuojant tiesioginius pokyčius.

Įdiegus informacijos apsaugos valdymo sistemą būtų užtikrinta konfidencialių vartotojų duomenų, konfidencialios BIS informacijos apsauga, būtų išvengta daugelio įvairių grėsmių, siekiant užtikrinti komercinės veiklos nepertraukiamumą, kiek galima sumažinti komercinės veiklos nuostolius ir kiek galima padidinti investicijų pelną bei komercinės veiklos galimybes.

Tikimasi, kad per tris metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos įmonės darbo našumas padidės 25 procentais, kas savo ruožtu didins įmonės konkurencingumą rinkoje. Taip pat per tris metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos planuojamas 15,7 proc. įmonės apyvartos ir 67,7 proc. įmonės eksporto didėjimas.

 

Projekto įgyvendinimui skiriama iki 80.000 Lt. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojama iki 50% projekto išlaidų. Likusią projekto išlaidų dalį įsipareigoja skirti projekto vykdytojas UAB „Baltijos informacinės sistemos”.

 

 

Daugiau informacijos teirautis:

 

UAB „Baltijos informacinės sistemos“
Energetikų g. 16
LT-31138 Visaginas, Lietuva

info@bis.lt

Speak Your Mind

*


*