UAB “Baltijos informacinės sistemos” vykdo mokslinius tyrimus, padėsiančius kurti naujas automatizuotas saugyklas

UAB „Baltijos informacinės sistemos“ šiuo metu vykdo ES lėšomis finansuojamą projektą, kurio pagrindinis tikslas – atlikti mokslinius tyrimus, kurie padėtų kuriant naują automatizuotą įvairių medžiagų saugyklų ir sandėlių valdymo sistemą.

„Lietuvai, kaip atominę energiją naudojančiai valstybei, ketinančiai statyti naują šio tipo elektrinę, šie tyrimai yra reikalingi, nes patikimas radioaktyvių atliekų saugojimas yra labai svarbus“, – sako „Baltijos informacinių sistemų“ generalinis direktorius Kastytis Butkus.

Bendrovės vykdomo projekto pagal priemonę „Idėja LT“ pilnas pavadinimas – „Moksliniai tyrimai, skirti programinės įrangos, susijusios su technologinių saugyklų valdymo sistemomis, kūrimo bei panaudojimo verslo sektoriuose galimybėms identifikuoti“.

Projekto tikslas – atlikti mokslinius tyrimus kuriant naują technologinių saugyklų valdymo sistemą, orientuotą į radioaktyvių medžiagų saugyklų valdymą su galimybe adaptuoti ir naudoti kitose pramonės šakose.

Projekto uždaviniai: atlikti techninę galimybių studiją rengiantis MTEP veikloms, kurių metu bus kuriamas naujas produktas.

„Nors šiuo metu kuriama daug atsinaujinančios energijos jėgainių, tačiau vis daugiau statoma ir naujų atominių elektrinių, nes tai yra viena iš mažiausiai teršiančių aplinką elektros energijos gamybos rūšių. Visgi jų sunaudoto kuro radioaktyvios atliekos turi būti tinkamai palaidotos darant kuo mažesnį poveikį aplinkai“, – sako K. Butkus.

UAB „Baltijos informacinės sistemos“ – didelę patirtį branduolinės energetikos įmonių technologinių procesų valdymo srityje turinti įmonė, siekia atlikti MTEP veiklas kuriant naują universalią radio dažnio identifikavimo žymių principu pagrįstą technologinių saugyklų valdymo sistemą.

Sistema būtų orientuota į radioaktyvių medžiagų saugyklų valdymą su galimybe ją adaptuoti ir naudoti kitose pramonės šakose. Atlikus techninę galimybių studiją būtų identifikuotos mokslinių tyrimų kryptys, kurios nustatytų programinės įrangos, skirtos technologinių saugyklų valdymui, tobulinimo bei pritaikymo galimybes.

Speak Your Mind

*


*