Darbo laiko ir užmokesčio apskaita

Darbo laiko apskaitos ir darbo užmokesčio apskaičiavimo sistema – „Alga“ sukurta specialiai stambioms ir vidutinėms, bei gamybinėms įmonėms.

Pagrindiniai moduliai

 • Darbo laiko planavimo modulis – “Grafikai”
 • Darbo laiko apskaitos modulis – “Tabeliai”
 • Darbo užmokesčio skaičiavimo modulis – “Alga”
 • Integracijos su MS Axapta modulis.

Darbo laiko planavimas

Modulis skirtas planinių darbo grafikų formavimui ir koregavimui, bei šių grafikų priskyrimui organizacijos padaliniams. Moduliu naudojasi įmonės darbuotojai atsakingi už darbo laiko planavimą ir darbo grafikų sudarymą. Planinis įmonės darbo grafikas aprašo darbo ir laisvas dienas. Kiekvienos paros darbo valandos yra skirstomos į dieninį ir naktinį darbą. Planiniai grafikai gali būti formuojami visiems metams arba kitokiems laikotarpiams. Planiniai darbo grafikai yra formuojami automatiškai, pasiremiant gamybiniu metų kalendoriumi. Gamybinis kalendorius savo ruožtu suformuojamas automatiškai sutinkamai su šventinių dienų sąrašu nurodytu Darbo kodekse, vyriausybės sprendimuose ir įmonėje nustatyta darbo savaitės trukme (40, 37 ar 36 valandų darbo savaitė)
Pagrindinės ypatybės:

 • Automatinis darbo grafikų formavimas
 • Pamaininio darbo planavimas
 • Dieninio ir naktinio darbo planavimas
 • Darbo savaitės trukmės sekimas
 • Darbo grafikų metams ir kitiems laikotarpiams formavimas
 • Darbo grafikų parengimas įmonės padaliniams

Darbo laiko apskaita

Darbo laiko apskaitos modulis yra skirtas įmonės darbuotojams atsakingiems už tabelio pildymą. Darbo laiko apskaita modulyje realizuojama pagal struktūrinius įmonės vienetus (kurie gali sutapti su įmonės padalinias bet gali ir būti sudaryti iš keleto padalinių). Tabelyje fiksuojamas faktiškai atidirbtas laikas (tame tarpe naktinės darbo valandos ir viršvalandžiai) ir neatvykimai į darbą. Taip pat fiksuojamas darbas sąlygomis skirtingomis nei normalios darbo sąlygos, apmokamų pertraukų trukmė atitinkamoms darbuotojų kategorijoms. Modulyje taip pat realizuota individualių grafikų įvedimas darbuotojams ir jų priskyrimas konkrečioms darbo vietoms.
Remiantis planiniais ir individualiais darbo grafikais, neatvykimų ir komandiruočių informacija sistema automatiškai suformuoja pirminį tabelį kiekvienam darbuotojui. Toliau tabelininkas kiekvieną dieną tabelio modulyje fiksuoja nukrypimus nuo planinės darbo laiko normos.
Pagrindinės ypatybės:

 • Automatinis pirminio tabelio generavimas
 • Individualūs darbuotojų darbo grafikai
 • Naktinio darbo ir viršvalandžių fiksavimas
 • Nukrypimai nuo standartinių darbo sąlygų (pvz. Darbas po vandeniu)
 • Suminės darbo laiko apskaitos valdymas

Darbo užmokesčio apskaičiavimas

Darbo užmokesčio skaičiavimo modulis užtikrina automatizuotą atlyginimų skaičiavimo grupės buhalterių bei asmenų, gaunančių įvairias ataskaitas susijusias su darbo užmokesčio skaičiavimu, darbą. Asmeninė įmonės darbuotojo informacija reikalinga atlyginimų skaičiavimui atlikti yra prieinama modulio vartotojui bet kuriuo laiko momentu.
Sistemos vartotojui yra prieinama informacija apie darbuotojų nebuvimus darbo vietoje, atidirbtų darbo dienų bei valandų skaičių, naktinių bei šventinių valandų skaičių pasirinktam laiko momentui. Modulyje yra realizuota apsaugos sistema nuo neteisėto duomenų panaudojimo, apribotos prieigos bei funkcijų, priklausančių nuo suteiktų vartotojui teisių, sistema.
Pagrindinės modulio atliekamos operacijos:

 • Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimas
 • Nedarbingumo lapelių apskaita
 • Atostogų apskaita
 • Atleidimų valdymas
 • Avansų apskaita
 • Atlyginimų skaičiavimas
 • Atlyginimų išmokėjimas
 • Išmokos mėnesio bėgyje
 • Ataskaitų generavimas