BISMARC

Procesų monitoringo ir valdymo sistema BISMARC sukurta remiantis ilgamete UAB “Baltijos informacinės sistemos” inžinierių ir programuotojų patirtimi. Sistemos pagrindą sudaro pramonėje patikrintos priemonės, sprendimai ir technologijos.

BISMARC yra šiuolaikinė sistema kuri gali būti sukonfigūruota ir naudojama praktiškai bet kokioms technologinių procesų monitoringo ir valdymo užduotims. Sistema sukurta kliento-serverio architektūros pagrindu, joje realizuotas serverių rezervavimas ir duomenų perdavimas TCP/IP priemonėmis..

Serverio programinė įranga atlieka duomenų surinkimą iš kontrolerių, jų apdorojimą, archyvavimą. Klieno programinė įranga užtikrina duomenų atvaizdavimą realiame laike ir realizuoja sąsają su sistemos vartotojais. Paskirstytoje sistemos konfigūracijoje, kiekvienas sistemos mazgas gali atlikti ir serverio ir kliento vaidmenį.BISMARC yra realizuota ir gali būti naudojama Linux ir Windows platformose.

BISMARC serverio duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą sudaro šie pagrindiniai komponentai:

  • Duomenų bazių valdymo sistema
  • Realaus laiko duomen; bazė
  • duomenų surinkimo, apdorojimo, archyvavimo ir duomenų registracijos iš kontrolerių programos.

Greitam priėjimui prie duomenų procesų monitoringo ir valdymo sistema BISMARC naudoja specialią realaus laiko duomenų bazę. Ši duomenų bazė saugoma operatyvinėje atmintyje ir leidžia daug kartų padidinti prieeigos prie duomenų operacijų našumą. DB yra objektiškai orientuota. Duomenys saugomi objektų pavidalu . Klientinės programos realizuotos pagal SDI (Single Dосumепt Iпtеrfасе) principą, kai visa informacija atvaizduojama viename lange, viename atvaizdavimo fragmente. Vartotojas gali paleisti keletą klientinės prgramos kopijų ir tokiu būdu turėti galimybę vienu metu stebėti keletą skirtingų duomenų atvaizdavimo fragmentų.

Kliento programos bendrauja su serveriu (kuris gali būti ir lokalioje darbo stotyje) ir keičiasi duomenimis TCP/IP protokolo pagalba.

Pagrindinė progama užtikrinanti vartotojo sąsają ir vartotojo bendravimą su sistema yra Bismarc Plant Inspector. Tai grafinė duomenų atvaizdavimo programa, suteikianti operatoriui technologinio proceso monitoringo, technologinio ciklo valdymo, prieigos prie atskirų sistemos mechanizmų ir įrenginių priemones.

Sistema yra naudojama daugelyje įmonės įgyvendintų projektų. Paskutinis sistemos diegimas yra atliktas Smolensko AE, naujoje radioaktyvių atliekų saugykloje. Čia BISMARC sistema valdys skystų radioaktyvių atliekų apdorojimo procesą.

Apsilankykite: www.bismarc.lt