Energijos taupymas

Šiandienos pasaulyje energijos taupymas tampa vis svarbesniu prioritetu. Brangstantys ištekliai, didėjanti tarša verčia ieškoti galimybių sumažinti ir optimizauoti energijos sąnaudos. Pristatome „BISMARC Micro“ energijos apskaitos ir produkcijos vieneto gamybos išlaidų apskaičiavimo sistemą. Sistema paprasta naudoti, greitai instaliuojama, lengvai plečiama.

Pagrindinės sistemos funkcijos:

  • Suvartotos elektros energijos atskirame taške kontrolė ir kaupimas.
  • Taško sunaudojamo galingumo kontrolė.
  • Įrangos darbo valandų apskaita.
  • Prieiga prie operatyvinių duomenų ir sistemos parametrų keitimas per operatoriaus lokalinę panelę (apsaugota slaptažodžiu).
  • Duomenų iš visų taškų archyvų sukūrimas (su nustatytu periodiškumu).
  • Produkcijos vieneto gamybos išlaidų apskaičiavimas.
  • Prieiga prie operatyvinių duomenų, archyvų ir ataskaitų per WEB sąsają.

Esant poreikiui sistema gali būti integruojama į BISMARC procesų monitoringo sistemą.

Apsilankykite: www.bismarc.lt