Kokybė

ISO 9001:2008

Mes siekiame teikti savo klientams tik kokybiškas paslaugas ir produktus. Todėl parengėme, įdiegėme ir 2005 metais sertifikavome ISO 9001:2000 standarto reikalavimus atitinkančią Kokybės vadybos sistemą. Nuo tada visi įmonės procesai veikia prisilaikant kokybės vadybos sistemos reikalavimų. Šią sistemą prižiūrime, nuolat tobuliname ir plečiame jos apimamas įmonės veiklas. 2009 metais persertifikavome sistemą pagal ISO 9001:2008.
Mūsų kokybės vadybos sistemos sertifikavimą atlikto ir periodinius priežiūros auditus vykdo  UAB Det Norske Veritas.

Saugai svarbios sistemos

Jau dešimt metų kuriame ir diegiame saugai svarbias sistemas. Jas kurdami vadovaujamės pricipu “svarbiausia saugumas”. Įvertindama mūsų paslaugų kokybę, Ignalinos Atominė Elektrinė mums išdavė sertifikatą leidžiantį kurti ir diegti saugai svarbias sistemas.

ISO/IEC 27001:2005

Šiandien, gerindami savo paslaugų kokybę, mes einame dar toliau. Siekiame, kad visi klientų mums patikėti  duomenys, o taip pat ir mūsų kompanijos vidinė informacija būtų saugi todėl įdiegėme ir rengiame sertifikacijai Informacijos Saugos Valdymo Sistemą.